Edo Mathijssen Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

Edo Mathijssen Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

13 jaar bestaan meer dan 1000 cliënten 

Home

 

Hulp bij 


depressie burnout  

 

 

stress spanningsklachtenrelatieproblemen  angstnegatief zelfbeeldtrauma verlies   d.m.v. psychosociale therapie 
 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                          

   

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                    Registertherapeut Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ

Praktijkadres: Boulevard 14 


                       4701 EV Roosendaal  

Werkwijze

 

De hulpverlening bestaat uit verschillende psychologische stromingen, natuurwetten, 


verhalen en visualisaties.

 

Deze gesprekken duren ongeveer 1 uur en er worden huiswerkopdrachten 


meegegeven.  De psychosociale therapie heeft een procesmatig karakter, valt onder 


complementair en aanvullende zorg, is kortdurend, resultaatgericht,


curatief (oftewel genezend) en met blijvende positieve resultaten. 

  

 

Het tarief

 

106 euro per sessie (van ongeveer een uur)

 

De therapie wordt grotendeels vergoed door meerdere zorgverzekeraars!!! 

 


 
 


Praktijkadres:


Boulevard 14  

4701 EV Roosendaal


Tegenover de praktijk aan de Boulevard 14 heb je een parkeerplaats bij de rotonde/hoek Boulevard/Van Beethovenlaan waar je betaald kunt parkeren via een Dip & GO betaal automaat (Druk op de groene V je kiest de tijd die je nodig hebt (reserveer voor een intake zeker2 uur ! (Edo rekent je niet meer door dan een uur maar stel je parkeerticket op 2 uur in - ivm uitleg therapie/AVG privacy wet en natuurlijk ook jouw verhaal) je swiept met je bankpas voorbij de sensor van de  automaat met je bankpas en je hoeft de bankpas er niet in te steken en/of je pincode in te tikken, en je hebt betaald en je legt het bonnetje achter de voorruit). Maandag tot en met donderdag is het na 20.00 gratis parkeren.

Je kunt natuurlijk ook je parkeerapp gebruiken om hier te parkeren toets dan 4702 als zone waar je geparkeerd bent.

Heb je met het betaald parkeren moeite laat het Edo weten, hij kan dan helpen.

300 meter verderop aan de Beeklaan kun je gratis parkeren. Je loopt dan richting het centrum langs de Van Beethovenlaan en gaat bij de rotonde rechts en zie je Boulevard 14 al.

Kom je met de fiets dan kun je die het beste parkeren aan de overkant van de straat achter de oranje afvalbak.

Kom je met de trein (of bus) het is vanaf het station in Roosendaal maar 6 minuten (580 m) lopen via de Brugstraat loop je rechtdoor zo naar Boulevard 14.

De voordeur is open (door de klink naar beneden te doen)! Je komt dan in de gang en zie je de wc rechtdoor en rechts is de wachtkamer waar je naar binnen gaat en komt Edo je daar halen.

Hoofdadres/postadres:

Wolfsheining 52

4891 WV  Rijsbergen

Kamer van Koophandelnummer 20149226


Aanmelding:of via mail [email protected]live.nlof via telefoonnummer 076-5961159

 

- lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

  registratienummer 7205065608

  zie voor verdere informatie:


  - lid van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

                    TCZ    (Tuchtrecht Complementaire Zorg)

     licentienummer 308455R

     zie voor verdere informatie

 


Privacyverklaring per 25 mei 2018 (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Alle verkregen gegevens bewaar ik middels gegevensverwerkers die niet gekoppeld aan internet zijn. Deze gegevens bewaar ik voor de gegeven behandeling en ter voorbereiding van behandeling en voor dossiervoering. Ik bewaar gegevens minimaal 15 jaar (bewaarplicht). Wanneer de cliënt bij terugval terugkomt dan kan de behandeling verder gaan waar die gebleven is.De cliënt heeft recht op inzage, aanpassen en verwijderen van de gegevens. De cliënt heeft recht om toestemming te beperken, én weer te kunnen intrekken. De cliënt heeft recht op makkelijk kunnen krijgen van gegevens (dataportabiliteit) en kunnen doorgeven aan een andere organisatie. De cliënt heeft recht op indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de vakgroepen waar ik aangesloten bij ben.


Edo Mathijssen heeft een privacyreglement opgesteld en is ter inzage aanwezig in de praktijk


De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website bezoekt.

1. Beheer De website edomathijssen.webs.com staat onder beheer van webs.com

2. Contactformulieren zijn 04-05-2018 verwijderd en via deze website verzamelt Edo Mathijssen geen gegevens

3. Vragen Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij webs.com.Klacht over mij


In de regel hebben mijn cliënten geen klachten en gelukkig kunnen ze het als die er zijn altijd goed uitspreken en komen we er samen uit.


Maar mocht je nu iets dwars zitten dat je niet met mij wilt of kunt bespreken, dan kun je bij de NFG  terecht.


Ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De NFG heeft een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een geschillencommissie via Quasir geregeld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


Mijn NFG registratienummer is: 7205065608. Voor meer informatie over het NFG kijk op
www.de-nfg.nl


Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl)

[email protected] | www.aandachtvoorpesten.nl

Als hulpverlener aangesloten bij Stichting Aandacht voor Pesten | sinds 2016
Algemene voorwaarden van Edo Mathijssen Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening


Edo Mathijssen werkt per 4-5-2018 met een informed consent en met een toestemming gegevensverwerking

De cliënt kan gevraagd worden om zijn of haar persoonsgegevens te delen (vereiste van de AVG om dit te melden in de Algemene voorwaarden).


Betalingsvoorwaarden

I. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

II. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. 

III. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald. 

IV. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. 

V. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt. VI. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.